<

Objektif Program

Mempertingkatkan adaptasi teknologi industri 4.0 dalam kalangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Bidang Fokus

Adaptasi Teknologi, Digitalisasi dan Automasi.

Kumpulan Sasar

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Syarat Kelayakan

 1. Entiti perniagaan yang telah berdaftar dengan mana-mana badan pendaftaran yang sah di sisi undang-undang Malaysia (SSM/PBT);
 2. Telah ditubuhkan selama sekurang-kurangnya satu (1) tahun;
 3. Mempunyai sekurang-kurangnya empat (4) orang pekerja tetap; dan
 4. Mempunyai nilai jualan tahunan yang melebihi RM300,000.

Fasa Pelaksanaan

 • Permohonan
 • Sesi penerangan dan pemadanan solusi
 • Surat tawaran dikeluarkan kepada peserta yang diperaku
 • Pemasangan solusi dan latihan adaptasi
 • Pemantauan adaptasi solusi dan pelaporan

Solusi Yang Ditawarkan

No.

Kategori

Nama Solusi

1

Sistem Perancangan Sumber Perusahaan [Enterprise Resource Planning (ERP) System]

Sistem Perancangan Sumber Perusahaan dalam talian [Online ERP System]

Sistem Perancangan Sumber Perusahaan

2

Sistem Pengurusan Pertanian [Management System for Agriculture]

Pengurusan Ladang Secara Digital Menggunakan Sensor IoT [Digital Farm Management System with IoT Sensor]

3

Pembuatan Bahan Tambahan [Additive Manufacturing]

Pencetakan 3D [3D Printing]

4

Sistem Pelaksanaan Pembuatan [Manufacturing Execution System]

Sistem Pelaksanaan Pembuatan [Manufacturing Execution System (MES)]

5

Sistem Jaminan Kualiti [Quality Assurance System]

Sistem Pemantauan Penolakan [Rejection Monitoring Dashboard System]

6

Sistem Pengurusan Operasi [Operating Management System]

Sistem Pengurusan Operasi [Operation Management System]

Sistem Pengurusan Tenaga Kerja dan Pengurusan Operasi [Workforce and Operation Management Solution]

Dokumen Sokongan

 • Salinan Kad Pengenalan pemilik
 • Salinan pendaftaran perniagaan
 • Gambar premis (dalam & luar)

Pegawai untuk dihubungi

KUSKOP
Puan Zuraidah Mohamed Said
03-88836174
zuraidah.said@kuskop.gov.my

MTDC
Puan Cek Norlia Mohd Shah / Encik Mohd Shafiq Mohd Nor
03-8939 0619 / 03-8939 0620
tap@mtdc.com.my