TECHNO TUBE 2.0

Objektif Program

Membangunkan pembekal solusi teknologi industri 4.0 dalam kalangan belia

Bidang Fokus

Pembangunan Kapasiti dan Kapabiliti

Kumpulan Sasar

Belia

Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia berumur 35 tahun dan ke bawah pada 1 Januari 2021
 • Berkelulusan sekurang-kurangnya Diploma yang diiktiraf atau yang setaraf dengannya
 • Mempunyai kemahiran teknikal atau pengalaman membangunkan solusi teknologi/digital dalam mana-mana projek
 • Boleh memberikan komitmen penuh selama 3 bulan sepanjang pelaksanaan program
 • Individu yang berkhidmat sebagai freelancer atau menawarkan perkhidmatan solusi teknologi/digital digalakkan memohon

Skop

 • Peserta akan menjadi pembekal solusi teknologi industri 4.0 merangkumi:
  • The Internet of Things
  • Augmented Reality
  • Simulation
  • Additive Manufacturing
  • Systems Integration
  • Cloud Computing
  • Autonomous System
  • Cybersecurity
  • Big Data Analytics

Fasa Pelaksanaan

 • Latihan keusahawanan
 • Pembangunan pelan perniagaan
 • Pendaftaran syarikat
 • Pemantauan

Permohonan

Permohonan 2022 belum dibuka

Dokumen Sokongan

 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan pendaftaran perniagaan sekiranya ada
 • Resume termasuk gambar terkini
 • Program dan latihan keusahawanan yang pernah dihadiri
 • Salinan sijil kelulusan akademik tertinggi

Maklumat Dihubungi

MEDAC
Encik Aizul Fidy Kamarudin / Puan Zuraidah Mohamed Said
03-8883 6463 / 03-8883 6425 / 03-8883 6174
technohelpdesk@medac.gov.my

MTDC
Encik Saiful Rizal Zainuddin
016-3835805
tap@mtdc.com.my