Objektif Program

Mempertingkatkan adaptasi teknologi industri 4.0 dalam kalangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Bidang Fokus

Adaptasi Teknologi, Digitalisasi dan Automasi

Kumpulan Sasar

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Syarat Kelayakan

 • Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau badan-badan lain yang sama taraf dengannya
 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya dua tahun
 • Perniagaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Fasa Pelaksanaan

 • Penilaian kelayakan
 • Penilaian teknikal/pemadanan solusi
 • Lawatan tapak
 • Pemasangan solusi
 • Pemantauan

Tonggak Teknologi Industri 4.0

Solusi i4.0 Yang Ditawarkan

Additive Manufacturing (3D Printing)

Ambient Monitoring

Asset Management System

Augmented Product Demo

Augmented Reality for Health and Safety

Auto Feeder for Agriculture

Automatic Guided Vehicle (AGV)

Customer Relationship Management (CRM)

Image Recognition

Inventory Management System

Operation Management System

Power Monitoring

Product Tracking and Tracing

Production Performance Monitoring

Quality Assurance System (QAS)

Realtime Monitoring

Smart Sensor for Agriculture

Smart Terminal

Permohonan

Permohonan 2022 belum dibuka

Dokumen Sokongan

 • Salinan pendaftaran perniagaan
 • Gambar premis perniagaan dalam dan luar
 • Carta organisasi
 • Dokumen kesetiausahaan yang diperakui (Borang 24, Borang 49, M&A dan yang mana berkenaan)

Maklumat Dihubungi

MEDAC
Encik Aizul Fidy Kamarudin / Puan Zuraidah Mohamed Said
03-8883 6463 / 03-8883 6425 / 03-8883 6174
acehelpdesk@medac.gov.my

MTDC
Puan Cek Norlia Mohd Shah
017-8805051
tap@mtdc.com.my