Objektif Program

Mempertingkatkan adaptasi teknologi digital dalam kalangan Perusahaan Mikro dan koperasi

Bidang Fokus

Adaptasi Teknologi, Digitalisasi dan Automasi

Kumpulan Sasar

Perusahaan Mikro milikan Bumiputera dan koperasi

Syarat Kelayakan

 • Entiti perniagaan yang telah berdaftar melalui salah satu pendaftaran atau badan-badan yang sama taraf dengannya:
  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
  • Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Pihak Berkuasa yang berwajib atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak
  • Telah beroperasi sekurang-kurangnya enam bulan
  • Perniagaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Mikro dan koperasi

Fasa Pelaksanaan

 • Penilaian kelayakan
 • Penilaian teknikal
 • Pemadanan solusi
 • Pemasangan solusi dan latihan adaptasi
 • Pemantauan

Solusi Yang Ditawarkan

Customer Relationship Management

Human Resource System

Online Rental System

Point of Sales System

Reseller Management System

Website As a Service

Permohonan

Permohonan 2022 belum dibuka

Dokumen Sokongan

 • Salinan Kad Pengenalan pemilik perniagaan
 • Salinan pendaftaran perniagaan
 • Gambar premis perniagaan dalam dan luar

Maklumat Dihubungi

MEDAC
Encik Aizul Fidy Kamarudin / Puan Zuraidah Mohamed Said
03-8883 6463 / 03-8883 6425 / 03-8883 6174
adshelpdesk@medac.gov.my

MTDC
Encik Mohd Shafiq Bin Mohd Nor
017-961 6236
tap@mtdc.com.my