Objektif Program

Mempertingkatkan adaptasi teknologi, digitalisasi dan automasi dalam kalangan Perusahaan Sosial dan koperasi

Bidang Fokus

Adaptasi Teknologi, Digitalisasi dan Automasi

Kumpulan Sasar

Perusahaan Sosial milikan tempatan dan koperasi

Syarat Kelayakan

 • Perniagaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Sosial:
  • Objektif penubuhan adalah secara aktif memberi kesan sosial yang positif; dan
  • Mempunyai kumpulan penerima manfaat tertentu dari kalangan rakyat Malaysia sahaja sebagai contoh anggota-anggota Koperasi, golongan B40, orang kelainan upaya, orang Asli/Asal, golongan kurang bernasib baik/terpinggir dan yang berkaitan
 • Entiti perniagaan yang telah berdaftar melalui salah satu pendaftaran berikut atau badan-badan yang sama taraf dengannya:
  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya satu tahun
 • Pemilik/rakan kongsi adalah warganegara Malaysia

Fasa Pelaksanaan

 • Penilaian kelayakan
 • Penilaian teknikal
 • Pemadanan solusi
 • Pemasangan solusi dan latihan adaptasi
 • Pemantauan

Solusi Yang Ditawarkan

Customer Relationship Management

Human Resource System

Online Rental System

Point of Sales System

Reseller Management System

Website As a Service

Permohonan

Permohonan 2022 belum dibuka

Dokumen Sokongan

 • Salinan Kad Pengenalan pemilik atau pengasas perusahaan sosial
 • Salinan pendaftaran perniagaan
 • Carta organisasi

Maklumat Dihubungi

MEDAC
Cik Norain binti Abdul Manaf
03-8883 6474/ 012-357 6311
risehelpdesk@medac.gov.my

MTDC
Encik Mohd Shafiq Bin Mohd Nor
017-961 6236
tap@mtdc.com.my