Permohonan PROGRAM RISE 2022
Sila isi semua maklumat yang diperlukan. (*)

A. Maklumat Asas Syarikat

*
*(Sila muat naik sijil daftar syarikat)
* Contoh Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
*
*
*
*
*
*
*
*

B. Maklumat Tambahan Syarikat

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Anda boleh pilih lebih daripada satu kelengkapan:
*
*
*
*
*
*

C. Maklumat Pemilik Perniagaan

*
*
*
*

D. Maklumat Pegawai Untuk Dihubungi

*
*
*
*

E. Dokumen Sokongan

Contoh
* Sila muat naik SEMUA dokumen yang diperlukan (Hanya fail jenis jpg, jpeg dan pdf sahaja dibenarkan. Saiz setiap fail tidak melebihi 5MB)

Jenis Dokumen Sila pilih Dokumen untuk dimuat naik
1. Salinan Kad Pengenalan pemilik atau pengasas perusahaan sosial *
2. Gambar premis perniagaan (dalam & luar) *
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah benar.