COOPERATIVES TECHNOLOGY
ADOPTION PROGRAMME
(CTAP)


Objektif Program

Mempertingkatkan adaptasi teknologi digitalisasi dan automasi dalam operasi perniagaan Koperasi

Bidang Fokus

Adaptasi Teknologi, Digitalisasi dan Automasi

Kumpulan Sasar

Koperasi

Syarat Kelayakan

 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Pencalonan diperakukan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia
 • Nilai perolehan tahunan koperasi sebanyak RM5 juta dan ke bawah

Fasa Pelaksanaan

 • Penilaian kelayakan
 • Penilaian teknikal
 • Pemadanan solusi
 • Lawatan tapak untuk adaptasi i4.0
 • Pemasangan solusi
 • Pemantauan

Solusi i4.0 Yang Ditawarkan

Additive Manufacturing (3D Printing)

Ambient Monitoring

Asset Management System

Auto Feeder for Agriculture

Automatic Guided Vehicle (AGV)

Customer Relationship Management (CRM)

Inventory Management System

Operation Management System

Power Monitoring

Production Performance Monitoring

Quality Assurance System (QAS)

Realtime Monitoring

Smart Sensor for Agriculture

Smart Terminal

Solusi Digital Yang Ditawarkan

Customer Relationship Management

Human Resource System

Online Rental System

Point of Sales System

Reseller Management System

Website As a Service

Dokumen Sokongan

 • Salinan pendaftaran koperasi
 • Senarai ahli Lembaga Koperasi
 • Gambar lokasi/premis/aktviti perniagaan koperasi
 • Penyata akaun bank untuk 6 bulan terakhir
 • Akaun beraudit terkini untuk tahun kewangan yang tidak melebihi atau bersamaan dengan 12 bulan dari tarikh permohonan sekiranya ada (untuk Adaptasi Teknologi Industri 4.0)

Maklumat Dihubungi

MEDAC
Puan Zuraidah Mohamed Said
03-8883 6463 / 03-8883 6425 / 03-8883 6174
zuraidah.said@medac.gov.my

MTDC
Puan Cek Norlia Mohd Shah
017-8805051
tap@mtdc.com.my