TECHNO TUBE 2023


TECHNO TUBE 2023
Sila isi semua maklumat yang diperlukan. (*)

A. Maklumat Peserta

* (Seperti dalam kad pengenalan)
*
*
*
*
*
*
*
*(Diploma Sains dan Teknologi)
Contoh
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB

B. Maklumat Tambahan Peserta

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Satu fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Saya boleh memberikan komitmen penuh selama 3 bulan sepanjang pelaksanaan program
Saya memahami bahawa permohonan tidak akan diproses sekiranya dokumen lengkap tidak dilampirkan.